Förhindra olyckan innan den sker

Med enkla åtgärder kan du förebygga olyckor och öka din säkerhet. I vänstermenyn hittar du information och råd om hur du minskar risken för olyckor i ditt hem eller på din fritid och minimerar konsekvenserna av de olyckor som ändå inträffar. Lagen om skydd mot olyckor utgår från principen att den enskilde har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom. När en händelse övergår en enskilds förmåga ska samhället bistå med resurser för att avhjälpa olyckan och dess effekter.

I vårat uppdrag ingår det att informera och bistå med utbildning i skydd mot olyckor. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.