Logotyp Alingsås kommun

Vad letar du efter?

Aktuellt

Senaste nytt

Sveriges kommuner och regioners (SKR) servicemätning av kommunens myndighetsutövning ger höga betyg till Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF). Samtidigt visar en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att AVRF ligger mycket väl framme i sitt jämställdhetsarbete.

Efter några år utan medlyssning har vi återigen bästa möjliga förutsättningar för att utföra vårt uppdrag. Detta med hjälp av det nya räddningsledningssystemet som nu är på plats i samarbete med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Kontakta oss

Har du en fråga till oss? Här hittar du kontaktinformation.

Jobba med oss!

Här hittar du våra lediga jobb.