Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen räknas som myndighetsutövning och utförs av AVRF inom Alingsås och Vårgårda kommuner. Varje eldstad har en särskild kontrollfrist som vi på AVRF håller reda på. När det är dags för kontroll skickar vi ut en avisering om detta minst en vecka innan besöket.

Brandskyddskontrollen omfattar kontroll av eldningsanläggningars konstruktion och de byggtekniska detaljer som rör pannrum, skorstenar, takstegar med mera.

Sotning

För sotning ansvarar respektive medlemskommun. Du behöver inte själv hålla reda på när sotning ska ske eftersom det görs automatiskt genom en fastställd tidsintervall (så kallad frist), beroende på vilken typ av anläggning du har. Vid frågor kring sotning, kontakta din kommun.

Sotningsfrister

Läs mer vad som gäller kring sotningsfrister i dokumentet från MSB längst ner på sidan.

Avgifter för brandskyddskontroll

Sota själv

Fastighetsägare har möjlighet att ansöka om att sköta sotningen själv eller överlåta detta till en annan än kommunens avtalsenliga sotare. Villkoren för att dispens skall medges är att den som ska utföra sotningen:

  • har genomfört Brandskyddsföreningens egensotarkurs och kan uppvisa utbildningsbevis härför,

  • själv äger och bor i fastigheten,

  • har tillräckliga kunskaper om anläggningen och hur rengöringen går till,

  • har grundläggande brandkunskaper, samt

  • har fysisk förmåga att genomföra rengöringen på ett säkert sätt.

Klicka på länken nedan för att komma till e-tjänsten för att ansöka om egensotning. Du kommer att skickas vidare till Alingsås kommuns hemsida men e-tjänsten gäller för sökande inom både Alingsås och Vårgårda kommuner.

För att läsa mer om Brandskyddsföreningens egensotarutbildning, klicka på länken längt ner på sidan.

E-tjänster

Relaterade dokument