Vi söker en inspektör/handläggare, gärna med räddningstjänstbakgrund, men det går också bra om du är skolad inom andra myndighetsområden. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består främst av att arbeta med tillsyn, tillståndsprövning och ge information/rådgivning utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Som inspektör kommer du att vara en viktig del av gruppen i att vara bollplank och ge råd till kollegor samt stötta med kunskap och erfarenhet i komplicerade ärenden.

Beroende på dina kvalifikationer, erfarenhet och verksamhetens behov kan det finnas framtida möjligheter för kombinerad tjänst mellan förebyggande och operativ tjänstgöring. Det kan också finnas möjlighet till ett samordnande uppdrag för förebyggandeverksamheten.