Det praktiska arbetet, med att dygnet runt utföra ledning över två räddningstjänstverksamheter, hanteras i ledningscentralen på Borås brandstation. Systemet ger en ökad flexibilitet att möta de hjälpbehov som uppstår i samhället, liksom en ökad förmåga och uthållighet att klara större och komplexa räddningsinsatser. För de som ringer 112 i någon av systemets åtta kommuner kommer ingen förändring att märkas.

På bilden ses Ante Mikacic, Räddningschef AVRF, och Andreas Leandersson, Räddningschef SÄRF.

Här finns samlad information kring vårt räddningsledningssystem och operativa funktioner.