Målet med kursen är att väcka intresse för yrket som brandman specifikt och räddningstjänsten generellt, och att öka samhällets civila beredskap.

—  Vi har arbetat i flera år för att få till någon form av räddningstjänstutbildning och är så glada att det nu blir av, säger Linda Ottosson, förbundsdirektör Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF). Tillvalet ska ge inspiration, färdigheter och kunskaper om räddningstjänstens uppdrag, men också om samhällets civila beredskap.

—  Vi har redan idag två kurser med inriktning mot polisen och nu utökas skolans utbud med ännu en ”blåsljusmyndighet”, säger Mikael Lindgren, rektor på Hjälmared folkhögskola. Kursen med räddningstjänstprofil är en chans för vuxna personer att pröva och motiveras till utbildning och anställning inom räddningstjänst.

Förhoppning om ökad mångfald

Kursen startar augusti 2024, men ansökan öppnar alltså redan nu och riktar sig till deltagare som läser Allmän eller Särskild kurs åk 3 på Hjälmared folkhögskola. Deltagarna kommer lära sig en rad olika saker samhället behöver på olika nivåer, som till exempel allmän brandkunskap, HLR och första hjälpen. Fysisk träning och chansen att prova på fysiska tester och utmaningar ingår också.

— Kursen blir en samhällsresurs inte bara för Alingsås, utan för hela landet med tanke på att våra studenter på Hjälmared kommer från hela Sverige, fortsätter Mikael Lindgren.

Utbildningsanordnarna hoppas att fler människor blir nyfikna på yrket och i förlängningen söker in till den 2-åriga utbildningen Skydd mot olyckor. Det finns också en förhoppning om att kursen ska locka fler kvinnor att söka sig till räddningstjänsten och att öka mångfalden bland de sökande.

En säkrare framtid

På sikt ska den nya kursen med räddningstjänstprofil bidra till ökad jämställdhet och mångfald hos anställda inom räddningstjänsten men också öka den civila förmågan i samhället vid kris och höjd beredskap.

Kursen är ett pilotprojekt som varar i 2 år och som utöver folkhögskolans statsbidrag finansieras dels genom Västra Götalands Regionen (VGR), men även genom personella resurser från både räddningstjänsten och folkhögskolan.

Läs mer och ansök på Hjälmareds folkhögskolas sida

Läs mer och ansök till utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) MSB:s sida.