Tyck till!

Har du varit med om en olycka där du fick hjälp av oss från Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund? Om du vill tycka till om din upplevelse av situationen eller det bemötande du fick kan du göra det i enketen nedanför. Enketen är anonym och informationen du lämnar kommer bara att användas för att vi ska kunna utveckla vårt arbete.