Tillfällig övernattning

I samband med bland annat olika turneringar för ungdomar nyttjas skolor m. m. för tillfällig inkvartering. Skolor och andra lokaler är inte byggda för övernattning varför inkvartering endast godkännes då särskilda krav är uppfyllda.

Blanketten ska fyllas i och lämnas till räddningstjänsten innan övernattningen kan godkännas.