Tillfällig övernattning

I samband med bland annat olika turneringar för ungdomar nyttjas bland annat skolor för tillfällig inkvartering. Skolor och andra lokaler är inte byggda för övernattning varför inkvartering endast bör ske då särskilda krav är uppfyllda.

Blanketten ska fyllas i och lämnas till räddningstjänsten inför tillfälliga övernattningar.