Studiebesök

Under våren 2021 tar vi på grund av corona ej emot studiebesök. 

 

Räddningstjänsten tar gärna emot studiebesök från skolor, föreningar och andra organisationer. För att vi ska kunna planera detta på ett bra sätt så gäller att alla studiebesök förläggs till tisdagar.

För information och tidsbokning ring:

0322-61 61 62