Säker camping

Camping kan ske på många olika sätt men grundläggande för all camping är att du bör ta hänsyn både till andra människor, markägare och till säkerheten runt dig som campare.

Det rekomenderade avståndet mellan husvagnar/bilar som står uppställda på en campingplats ska vara minst 4 meter eftersom alla plaster som finns i husbilar och vagnar ger ett mycket snabbt brandförlopp.

En fungerande brandvarnare är lika viktig i ditt rullande hus som i ditt vanliga. Särskillt med tanke på hur snabbt en brand kan sprida sig i en husbil eller husvagn.

Använder du gasol för värme eller matlagning behöver du ha god kunskap om hur man gör det på ett säkert sätt. Kontrollera din gasolanläggning regelbundet.

Läs mer om brandsäker camping på www.msb.se