Politisk styrning

Räddningstjänstförbundet styrs av en politiskt vald styrelse, kallad direktionen. Ledamöterna i direktionen utses av respektive medlemskommuns fullmäktige varje mandatperiod. Direktionen sammanträder fem gånger per år och handlägger övergripande frågor om mål och inriktningen för verksamheten. Politikerna fördelar även de ekonomiska resurser som krävs för finansiering av förbundet och dess verksamhet.

Den politiska viljan och ambitionen finns främst uttryckt i Handlingsprogram till skydd mot olyckor som antagits av direktionen efter samråd med medlemskommunerna och som gäller för respektive mandatperiod.

Alingsås kommun representeras av fem ledamöter och har alltid ordförandposten. Vårgårda kommun representeras av fyra ledamöter och har posten som vice ordförande.

För att läsa aktuella protokoll från direktionens sammanträden klicka här.

Medlemmar i direktionen

Ledamöter från Alingsås kommun:

Daniel Filipsson (M), ordförande

Karin S Johansson (S)

Simon Waern (S)

Ingbritt Johansson (C)

Anita Broden (L)

 

Ledamöter från Vårgårda kommun

Bengt Hilmersson (C), vice ordförande

Tony Willner (S)

Kenneth Max (M)

Tommy Leandersson (S)