Skapad: 2021-03-03

Eldning utomhus

På våren torkar fjolårsgräset snabbt i sol och vind och utgör en brandfara. Vinden kan sprida glöd även om du eldar i ett kärl eller eldstad. Om du tänder en eld är du alltid ansvarig för att ha kontroll över den. Ska du lunta en äng måste du förbereda det väl och tänka på vindriktning och spridningsmöjligheter, även om vinden vänder. Vid stor risk för gräsbrand är det olämpligt att elda utomhus. Du kan se prognoser för gräs- och skogsbrandsrisk på SMHIs hemsida men tänk på att lokala förhållanden variera mycket. https://www.smhi.se/vader/varningar-och-risker/brandrisk

Vid särskilt torrt väder kan räddningstjänsten utföra eldingsförbud. Du kan hitta mer information om det här.

Tänk på att det alltid är förbjudet att elda inom planlagt område i tätorterna.