Brandskyddsutbildning

Vi brandskyddsutbildar samtlig personal i Alingsås och Vårgårda kommuner på uppdrag av respektive kommuns fullmäktigeförsamling.

Utbildningen innehåller en teoretisk och en praktisk del med bland annat handbrandsläckare och beräknas ta tre timmar. Målet med utbildningen är att ge personalen inom olika verksamheter förutsättningar att:

  • förebygga brand 
  • rädda liv vid en brand
  • minska skadorna vid en eventuell brand.

Vill du ha en brandskyddsutbildning för din verksamhet är du välkommen att kontakta ;

Marie Larsson, HR-administratör 

Tel: 0322-61 61 62, mail: marie.larsson@avrf.se