Brandskyddsutbildning

Vi brandskyddsutbildar samtlig personal i Alingsås och Vårgårda kommuner på uppdrag av respektive kommuns fullmäktigeförsamling.

Utbildningen innehåller en teoretisk del som görs via vår webbutbildning. Webbutbildningen är öppen för alla.

Personal inom Alingsås och Vårgårda kommun kan via länk i utbildningen även boka sig för en praktisk utbildning. Målet med utbildningen är att ge personalen inom olika verksamheter förutsättningar att:

  • förebygga brand 
  • rädda liv vid en brand
  • minska skadorna vid en eventuell brand.

Länk till brandskyddsutbildningen