Brand i hemmet

Det finns inte många händelser som kan vara så förödande för den enskilde som en brand. Alldelses för många har erfarit detta och räddningstjänsten ser det som en av våra främsta uppgifter att hjälpa dig att hantera en uppkommen brand på ett optimalt sätt, utifrån rådande omständigheter.

Ditt eget agerande vid en brand är det absolut viktigaste och mest avgörande för att minska konsekvenserna av en brand eller annan olycka.

  • Rädda personer som inte kan sätta sig i säkerhet själva och gör andra uppmärksamma på faran.
  • Larma SOS och ge så tydlig information som möjligt om olyckan.
  • Släck om möjligt branden men utsätt inte dig själv för fara. Om branden inte går att släcka så stäng dörren till brandrummet och ta dig ut. 

Brandvarnare

Brandvarnaren räddar liv varje år och är en billig livförsäkring. Du bör ha en brandvarnare per 60 kvadratmeter och minst en på varje våning. Den skall sitta i taket och minst 50 cm ifrån närmaste vägg. Brandvarnaren bör sitta i närheten av sovrummet så att du vaknar av den på natten och dessutom bör den sitta över den väg som du ska ta dig ut. Tänk på att du måste kontrollera brandvarnaren regelbundet och byta batteriet varje år.

Läs mer om brandvarnare på www.msb.se

Handbrandsläckare

Utöver brandvarnare rekomenderar vi att du har minst en handbrandsläckare hemma och gärna en brandfilt. En 6 kilos pulversläckare är en lämplig variant för privatbostäder och rekomenderas även av försäkringsbolagen.

www.msb.se kan du läsa mer om hur du kan skydda dig och din famlij mot brand!