Automatiskt brandlarm

Vissa anläggningar som t ex hotell, sjukhus och vårdanläggningar är oftast  skyddade med ett automatiskt brandlarm som är kopplat direkt till Räddningstjänsten. Larmet går till SOS Alarm som vidarebefordrar larmet till räddningstjänsten.

Ett automatiskt brandlarm har flera fördelar nämligen att det både ger personalen och räddningstjänsten en snabb signal om att en brand uppstått. Personalen kan i bästa fall påbörja släckning av branden och utymning av lokalerna. Räddningstjänsten kan vara snabbt på plats för att rädda liv eller begränsa skador.

Vem som helst kan inte koppla ett larm till räddningstjänsten utan det ställs krav på installation och utförande.